Hlásání

Ústředním bodem většiny akcí je především hlásání. Hlasatel si připraví promluvu na předem vybrané téma a snaží se ji srozumitelným způsobem a pod vnuknutím Božího Ducha předat Božímu lidu. Tato promluva může mít různý charakter, většinou je ale kérygmatická s důrazem na reálné působení Boha v životě každého z nás. Hlasatel by totiž měl mít obsah své promluvy „prožitý“ a měl by ho podpořit svým osobním autentickým svědectvím. Hlásání by mělo být aktuální, nezapomenutelné a určitým způsobem nové, svěží a oslovit co největší počet lidí.