Modlitba

Modlitba nás připravuje na přijetí Božího slova (promluva, svědectví, proroctví atd.). Poté nám pomáhá toto přijaté Boží slovo opravdu uskutečnit ve svém životě. Modlíme se většinou před promluvou a po promluvě. Hlavním úkolem modlitební služby je vést Boží lid ve společné modlitbě. Existují různé druhy a způsoby modlitby, vždy by to ale měla být především modlitba srdce a měla by jiné vést k nadpřirozenému setkání s živým Bohem. Nezáleží zde na množství slov, ani na délce modlitby, nýbrž na autentické modlitbě bez přetvářky a pod vnuknutím Ducha.