Proč právě nová evangelizace?

Církev žije proto, aby evangelizovala! Tento úkol nám připomenul mezi jinými Papež Pavel VI. ve své exhortaci Evangelii Nuntiandi.

 

V dnešní době je to úkol obzvláště důležitý, protože žijeme v době, kdy se ze společnosti vytrácí úcta k jakémukoliv sacrum. Lidé žijí tak, jako kdyby Bůh vůbec neexistoval, ve světě je propagována laicizace a ateismus. Nicméně evangelium Ježíše Krista je neměnné, je živé a pořád aktuální. Co tedy potřebujeme v dnešním moderním světě je NOVÁ EVANGELIZACE.

 

Papež Jan Pavel II. vyzýval právě k nové evangelizaci. Co to vlastně je můžeme shrnout jednoduše ve třech bodech:


NOVÁ V NADŠENÍ


– základem je osobní setkání s Ježíšem; následuje pak touha hlásat Krista druhým, aby také oni mohli zakusit, jaké je to mít reálný vztah s živým Bohem.


NOVÁ V METODÁCH


– hlásání kérygma; takže zkrátka hlásání Boha, který nás miluje i přes naše hříchy a slabosti, který z lásky k nám poslal svého jednorozeného Syna, abychom dostoupili spásy skrze Jeho smrt a zmrtvýchvstání, a rovněž nám posílá svého Ducha, abychom mohli znova zakoušet plody vykoupení ve společenství Církve.

 


NOVÁ V PROSTŘEDCÍCH


– předávání kérygma lidem srozumitelným a moderním způsobem (např. svědectví, pantomima, happening, worship koncert,…).

 


Tato nová evangelizace je často zaměřená na lidi, kteří již jistou zkušenost s vírou mají, jsou třeba i pokřtění, ale jejich víra potřebuje nové oživení.