Charakteristika

Jsme katolické charismatické společenství. Naším hlavním posláním je evangelizace, kterou uskutečňujeme především skrze hlásání kérygma (radostné zvěsti o milujícím Bohu Otci, spasiteli Ježíši Kristu a příslibu Ducha Sv.). Chceme tak, jako biblická postava Zacheus, poznávat Ježíše stále hlouběji a tuto reálnou osobní zkušenost sdílet s ostatními.

V našem společenství je prostor jak pro vlastní formaci (osobní růst ve víře) tak pro evangelizaci (hlásání Evangelia lidem v našem okolí).