Bdění

Bdění probíhají orientačně jednou za 3 měsíce v Hati nebo v Darkovicích a to vždy vy vyhlášených termínech. Jsou charakteristická svým pestrým programem a délkou trvání, která přesahuje běžné modlitební setkání.
Je to vlastně takový modlitební večer. Bodů programu je záměrně více, aby sis tak mohl vybrat tu část, která Ti zrovna nejvíce vyhovuje.
Na bděních můžeš čekat věci jako je třeba modlitba k Duchu Svatému, růženec, Mše s chválami (promluva během Mše), adorace s modlitbou za uzdravení, svědectví, přímluvné modlitby s naložením rukou a další.

Na promluvu zveme nejčastěji nějakého vzácného hosta.

Aktuální informace o bděních najdete vždy v aktualitách.